CONDICIONS DE VENTA

ornament

1. Introducció.

El present document conté les Condicions que regulen la compra dels nostres productes i el contracte que ens vincula – Vostè i nosaltres – (d’ara endavant les “Condicions”).

Aquestes Condicions estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris (en endavant “Vostè” / “el seu”) i els de Mònica Guasch Berenguer (des d’ara “Fina estampa” / nosaltres) en relació amb els productes que oferim a través de la nostra aplicació de Botiga On-line (en endavant designats conjuntament com els “Productes de Fina estampa”). Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions i la nostra Política de Privacitat abans d’utilitzar la nostra aplicació de Botiga On-line o autoritzar qualsevol pagament i realitzar la comanda. En utilitzar la nostra aplicació de Botiga On-line o fer una comanda a través de la mateixa, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, de manera que, si no està d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no ha de fer cap comanda. Aquestes Condicions podrien ser modificades en qualsevol moment per “Fina estampa”, sense preavís, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda per tal de conèixer les disposicions en vigor.

Si té alguna pregunta relacionada amb les presents Condicions de compra o la Política de Privacitat pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@finestampapoblenou.com.

2. Ús de la nostra aplicació de Botiga On-line.

Les presents Condicions són les úniques condicions aplicables a l’ús de la nostra aplicació de Botiga On-line, i substitueixen qualsevol altra, excepte consentiment previ exprés i per escrit de Fina estampa. Aquestes Condicions són importants tant per a vostè com per a nosaltres ja que han estat dissenyades per crear un acord legalment vinculant entre nosaltres protegint els seus drets com a client i els nostres drets com a empresa. Vostè declara que, en fer la seva comanda, ha llegit i accepta sense cap reserva les presents Condicions. Vostè accepta que:

   1. Vosté només podrà fer ús de l’aplicació Botiga On-line per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
   2. No podrà realitzar cap comanda especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar i informar les autoritats pertinents.
   3. Vostè esta obligat a facilitar-nos de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal, telèfon i / o altres dades de contacte i consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb Vostè si és necessari.
   4. Si Vostè no ens facilitar tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

En realitzar una comanda a través de la nostra aplicació Botiga On-line, Vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per a celebrar contractes vinculants.

3. Disponibilitat del servei.

La present informació i els detalls continguts en la nostra aplicació Botiga On-line no constitueixen una oferta de venda, sinó una invitació per fer negocis. No hi ha d’haver cap contracte entre Vostè i Fina estampa en relació amb cap producte fins que la seva comanda hagi estat expressament acceptada per nosaltres. Si la seva oferta no és acceptada i ja se li hagués fet algun càrrec en el seu compte, l’import del mateix li serà reintegrat en la seva totalitat.

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra en línia. Després d’això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (el “Confirmació de comanda”).
Tingui en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptada, ja que la mateixa constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i li confirmarem tal acceptació enviant-li un correu en què li confirmem que el producte està sent enviat (la “Confirmació de Tramesa”).
El contracte per a la compra d’un producte entre nosaltres (el “Contracte”) quedarà formalitzat únicament quan li enviem la Confirmació d’Enviament.

Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació d’Enviament. No estarem obligats a subministrar cap altre producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l’enviament dels mateixos en una Confirmació d’Enviament independent.

4. Disponibilitat dels productes.

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats pel que fa al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre de productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que Vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que Vostè hagués abonat.

5. Negativa a tramitar una comanda.

Reservat el dret de retirar qualsevol Producte de la nostra aplicació Botiga On-line en qualsevol moment i / o treure o modificar qualsevol material o contingut. Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les comandes, pot haver circumstàncies excepcionals que ens obliguin a rebutjar la tramitació d’alguna comanda després d’haver enviat la Confirmació de comanda, en aquests casos, ens posarem en contacte amb vostè el més aviat possible informant de les circumstàncies que impedeixen la tramitació de la comanda i / o les solucions alternatives.

No serem responsables davant Vostè o davant de qualsevol tercer pel fet de retirar qualsevol producte de la nostra aplicació Botiga On-line, amb independència de si aquest producte ha estat venut o no, treure o modificar qualsevol material o contingut de la nostra aplicació Botiga On-line, o per negar-nos a tramitar una comanda una vegada li hagem enviat la Confirmació de comanda.

6. Dret a desistir de la compra. Devolucions.

Si per qualsevol motiu no queda satisfet amb la seva comanda realitzada, té un termini de 15 dies, a comptar de la data de lliurament de la comanda, per retornar-la (segons art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener de ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre). S’entén que vostè ha conegut el dret de desistiment des de l’acceptació de les presents Condicions Generals i realització de la comanda.

Vostè pot provar la mercaderia per determinar la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament com ho faria en un establiment mercantil.

És molt important que ens retorni el / els productes de canvi o devolució en perfectes condicions i en el seu embalatge original. No s’acceptarà la devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre. En cas que els productes resultin danyats a causa d’un embalatge inadequat, no admetrem la devolució.

Una vegada que rebem la mercaderia a la nostra botiga i comprovem que es donen totes les condicions anteriors, Fina estampa admetrà la devolució del producte i es procedirà a l’abonament del seu import mitjançant el mateix mètode de pagament amb el qual va realitzar la compra.

Rebrà el reintegrament de l’import en un termini màxim de 15 dies a partir de la recepció a la nostra botiga del producte de canvi o devolució. Recordi que és possible que el seu banc no li mostri l’import de la devolució en el seu saldo fins al mes següent.
En el cas de productes defectuosos o enviaments erronis, totes les despeses de devolució aniran a càrrec de Fina estampa.
Aquesta disposició no afecta els drets reconeguts al consumidor per la legislació vigent.

7. Lliurament.

Sense perjudici del que estableix la Clàusula 5 anterior i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, Fina estampa es compromet a lliurar la comanda en un termini de 3 dies laborables entre les 9:00 i les 19:00 de dilluns a divendres si és dins de la península i en el mateix dia, de dilluns a divendres laborable, si és a Barcelona ciutat i si se sol·licita expressament el servei “lliurament durant el dia”.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, li informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. Els terminis de lliurament es poden veure alterats en períodes de rebaixes.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que el/s producte/s han estat “lliurat/s” en el moment de signar la recepció dels mateixos en l’adreça de lliurament convinguda.

Fina estampa es reserva el dret de variar el tipus d’enviament i la companyia per la qual s’efectua aquest, sempre que no suposi un perjudici manifest per al client. En cap cas es realitzaran enviaments a apartats postals. Per als enviaments a tot Espanya, s’aplicaran les següents condicions:

 • Els costos d’enviament amb el “servei 72 hores” seran els mateixos en totes les destinacions dins de la península espanyola. Per saber exactament els costos per a lliuraments a altres destinacions s’haurà de consultar per mail a info@finaestampapoblenou.com.
 • Repartiment de dilluns a divendres en dies laborables.

8. Impossibilitat de lliurament.

Si després del primer intent resulta impossible efectuar el lliurament, es contactarà amb el comprador per quedar per a una segona entrega, el cost anirà a càrrec del comprador. En cas que el segon intent també resulti impossible, el paquet serà retornat a la nostra botiga. Si no rep la seva comanda en el termini establert o sorgeix la impossibilitat de recollir-lo per la nostra botiga, posi’s en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client

9. Transmissió del risc i la propietat.

Els riscos dels Productes seran al seu càrrec a partir del moment del seu lliurament.

Vostè adquirirà la propietat dels productes quan rebem el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació amb els mateixos, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament (segons la definició continguda en la clàusula 8), si aquesta tingués lloc en un moment posterior.

10. Preus.

El preu dels productes serà el que s’estipuli en cada moment en la nostra aplicació de Botiga On-line, excepte en cas d’error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren en l’aplicació són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error en el preu dels productes que Vostè ha encarregat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb Vostè, la comanda es considerarà cancel·lada i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

No estarem obligats a subministrar-li el / s producte / s al preu inferior incorrecte si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per Vostè com a preu incorrecte.

Els preus de la nostra aplicació Botiga On-line inclouen IVA o impost que puguin substituir-lo, però exclouen les despeses d’enviament, que s’afegiran a l’import total degut i li seran comunicats prèviament abans de formalitzar la pròpia compra.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran les comandes de les ja li hàgim enviat una Confirmació d’Enviament. Quan hagi fet les seves compres, tots els articles que vol comprar s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament.

11. Pagaments.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur.
Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda del Banc).

En tots dos casos, al pagar amb targeta VISA, MASTERCARD i MESTRE se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

En fer clic a “Autoritzar Pagament” Vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva. El comprovant de compra que correspon a la comanda serà enviat al seu correu electrònic juntament amb la Confirmació de comanda.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb Vostè.

Vostè haurà de notificar-nos qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible, perquè puguem realitzar les gestions oportunes.
el frau amb targeta de crèdit és un delicte, i el Venedor entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra aplicació Botiga On-line.

En el cas que Vostè utilitzi la forma de pagament PayPal, PayPal és una forma ràpida i segura de pagar a Internet. Pot pagar fàcilment les seves compres amb la targeta de dèbit, la targeta de crèdit o el compte bancari a través de PayPal, sense compartir informació financera amb Fina estampa.

PayPal emmagatzema amb seguretat la seva informació financera i la protegeix amb sistemes de seguretat i de prevenció de frau líders del mercat. És més, els seus detalls financers mai es comparteixen amb el venedor.

Utilitzant PayPal no haurà d’introduir les dades de la targeta o el seu compte bancari per pagar. Només necessitarà la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya.

En cas d’utilitzar PayPal Vostè tria com pagar: targeta de dèbit, targeta de crèdit o compte bancari.

12. Impost sobre el valor afegit.

De conformitat amb la normativa vigent, tota compra efectuada mitjançant la nostra aplicació Botiga On-line estarà subjecta a Impost sobre el Valor Afegit (IVA), o qualsevol altre impost que pugui substituir-lo.

13. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat.

La nostra responsabilitat en relació amb qualsevol Producte adquirit en la nostra aplicació Botiga On-line estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

Res en les presents Condicions de Compra exclou ni limita de cap manera la nostra responsabilitat:

  1. En cas de danys personals ocasionats per la nostra negligència,
  2. En cas de frau o falsedat fraudulenta; o
  3. En qualsevol assumpte en el qual fos il·legal o il·lícit que excloguéssim, limitéssim o intentéssim excloure o limitar la nostra responsabilitat.

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior i en la mesura que així ho permeti la llei, i llevat que en les Condicions es disposi el contrari, no acceptarem cap responsabilitat per danys indirectes que es produeixin com a efecte secundari de les pèrdues o danys principals, que es produeixin de qualsevol forma, i ja siguin ocasionats per il·lícit civil (inclosa negligència), incompliment del contracte o altres, fins i tot si s’haguessin pogut preveure.

A causa de la naturalesa oberta de la nostra aplicació Botiga On-line i la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta aplicació.

Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta aplicació Botiga on-line es subministren “en l’estat en què es troben” i sense garanties expresses, implícites o que es derivin de qualsevol altra manera.
En la mesura del possible segons ho permeti la llei, excloem totes les garanties deixant fora de perill aquelles garanties que no puguin ser legítimament excloses enfront dels consumidors.

El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret a
desistir el Contracte.

14. Notificacions.

Les notificacions que Vostè ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre correu electrònic info@finaestampapoblenou.com. D’acord amb el disposat en aquestes Condicions i llevat que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé al correu electrònic o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar una comanda.

15. Esdeveniments fora del nostre control.

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, quan la causa es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ( “Causa de Força Major” ).

Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran especialemt (sense limitació) el següent:

  1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  2. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (ja hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  4. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats
  5. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d’altres governs.
  7. Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S’entén que la nostra obligació de compliment en virtut d’algun Contracte quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir la nostra obligació mentre duri tal període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

16. Renúncia.

Si durant la vigència d’un contracte, deixéssim d’insistir en el compliment estricte d’alguna de les obligacions assumides en virtut del mateix o d’alguna de les presents Condicions, o si deixéssim d’exercitar algun dels drets o recursos que estiguéssim facultats a exercitar o interposar en virtut d’aquest Contracte o aquestes Condicions, tal fet no constituirà una renúncia a aquests drets o recursos ni li exonerarà Vostè de complir amb aquestes obligacions.

Les renúncies que fem a exigir el compliment no constituiran una renúncia per la nostra part a exigir compliments posteriors.
Cap renúncia per la nostra part a alguna de les presents Condicions té efecte, tret que s’estipuli de forma expressa que és una renúncia i se li comuniqui a Vostè per escrit de conformitat amb el que disposa l’apartat de Notificacions anterior.

17. Divisibilitat.

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte fossin considerades invàlides, il·legals o inexecutables en alguna mesura per l’autoritat competent, se separaran de les restants condicions i disposicions que seguiran sent vàlides en la mesura que ho permeti la llei.

18. Integritat del contracte.

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa a les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre Vostè i nosaltres en relació amb l’objecte del contracte i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre Vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver accedit a celebrar el present Contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions entaulades pels dos abans d’aquest Contracte, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

19. El nostre dret a modificar aquestes condicions.

Tenim dret de revisar i modificar els presents Condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents en el moment en què s’efectuï cada comanda, llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals hagem de fer canvis en aquestes polítiques, Condicions o Política de Privacitat, en el cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que Vostè hagués fet prèviament.

20. Legislació aplicable i jurisdicció.

Els contractes de compra de productes a través del nostre lloc es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Res en la present clàusula afecta els drets que com a tal li reconeix la legislació vigent.

21. Comentaris i suggeriments.
Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviïn tals comentaris i suggeriments a través del nostre correu electrònic: info@finaestampapoblenou.com.

CANVIS I DEVOLUCIONS

És possible canviar la talla o el model així com retornar la comanda rebut?

Si un cop rebuda la compra no quedes satisfeta, Fina estampa permet el seu canvi o devolució en un termini de quinze dies naturals, a comptar de la data de la seva recepció i sempre que l’article no hagi estat usat o danyat.

Per canviar un article per un altre hauràs de procedir a la seva devolució per reemborsament i realitzar una nova compra. Tota devolució s’ha de fer en el seu embalatge original, incloent la factura dins de la caixa. Un cop rebut el producte a la nostra botiga, verificarem que està en bon estat i procedirem a enviar el nou article si has sol·licitat la devolució per canvi o, si escau, farem el reemborsament a través del mateix mètode de pagament utilitzat en tramitar la compra en un termini de 15 dies aproximadament.

En el cas de productes adquirits amb promocions de tercers o cupons promocionals, serà possible el canvi de talla, color o per un cupó del mateix import vàlid per adquirir únicament productes de la mateixa promoció. Aquest cupó es podrà bescanviar un termini màxim de 15 dies.

Com rebo els diners de la meva devolució?

Un abonament al teu compte de targeta de crèdit (en els pagaments amb targeta de crèdit), que podràs comprovar en l’extracte de la mateixa. la data de la liquidació del pagament no depèn de nosaltres.

Si has pagat via PayPal, rebràs l’abonament en el teu mateix compte PayPal.

Quins passos he de seguir per a sol·licitar la devolució del meu producte?

Has tramitar la teva devolució a través de Correus a:

Mònica Guasch Berenguer
C / Llull 210
08005 Barcelona

Les tarifes i impostos associats a l’enviament van a càrrec del comprador d’acord amb les disposicions legals vigents.

REBRE REEMBORSAMENT:

En els propers 15 dies rebràs l’import de la teva devolució. En el cas que hagis sol·licitat un canvi, rebràs el nou parell en un termini de 2 a 3 dies laborables des que vam rebre l’article retornat al magatzem.

Transport
6 € entregues el mateix dia a Barcelona ciutat
5 € a tot Espanya en un màxim de 3 dies

Atenció al client
Per a qualsevol dubte o consulta
ens trobaràs al 687 02 55 00

Mètodes de pagament
Pot pagar amb targeta, Bizum, transferència bancària o PayPal